Діяльність :: Служба розшуку

Служба розшуку

Після отримання незалежності Український Червоний Хрест активно включився в роботу з реалізації норм і положень Женевських Конвенцій від 12 серпня 1949 року і Додаткових протоколів до них, прийнятих 1977 р., щодо захисту жертв війни, у розробці яких Україна брала активну участь і ратифікувала їх у Верховній Раді. Безпосереднім напрямком реалізації цих документів стало створення у червні 1992 року в Товаристві Червоного Хреста України Служби Розшуку, яка безкоштовно надає громадянам України допомогу з розшуку та відновлення родинних зв’язків, втрачених внаслідок збройних конфліктів, стихійного лиха, техногенних катастроф, сучасних міграційних процесів та інших екстремальних ситуацій.

Основні напрямки діяльності Служби розшуку:

1.РОЗШУК РІДНИХ:
- Зв’язок втрачено внаслідок II світової війни;
- Зв’язок втрачено внаслідок сучасних збройних конфліктів;
- Зв’язок втрачено в теперішній час (соціальній розшук,анкета РМ);
- Зв’язок втрачено за інших обставин;

2. З’ЯСУВАННЯ ДОЛІ РІДНИХ, ЯКІ ПРОПАЛИ БЕЗ ВІСТИ під час II світової війни:
- Військовослужбовці;
- Рідні, вивезені на примусові роботи;
- Репресовані;

3. З’ЯСУВАННЯ СТАНУ ВІЙСЬКОВИХ/ЦИВІЛЬНИХ ПОХОВАНЬ ЧАСІВ II СВІТОВОЇ ВІЙНИ ЗА КОРДОНОМ

4. РОЗШУК ДОКУМЕНТІВ ЧАСІВ II СВІТОВОЇ ВІЙНИ

5. ІНШІ ЗВЕРНЕННЯ З РОЗШУКУ

6. РОБОТА ООЧХ з ЗАПИТАМИ ВІДДІЛУ РОЗШУКУ ПО РОЗШУКУ/ВОЗЗ’ЄДНАННЮ РОДИН
- Розшук рідних на території області;
- З’ясування стану військових/цивільних поховань часів війни на території області;
- Передача Послань ЧХ;
- Звернення з інших питань.

Розшукова робота Обласної організації Товариства Червоного Хреста України протягом 2015 року направлена на:
- виконання запитів від служби розшуку Товариства Червоного Хреста України;
- прийом громадян з питань розшуку;
- листи, звернення і прохання громадян області.

Обласною організацією Товариства проводиться певна робота по наданню допомоги громадянам, які зверталися з різних питань розшукової діяльності Товариства.

Прийом громадян з цих питань ведуть:
- голова обласної організації Товариства Пришко В.С.;
- провідний спеціаліст обласної організації Товариства Дзюбинський М.Ф., який відповідає за цей розділ роботи.

В обласній організації Товариства заведений контроль за виконанням запитів відділу розшуку.

В 2015 році обласною організацією Товариства до відділу розшуку НК ТЧХ України направлено 7 заяв на видачу підтвердження про стан могили за кордоном і 7 заяв громадян про розшук рідних у зв'язку з подіями на Сході України.
З питань розшуку в обласну організацію Товариства Червоного Хреста України звернулося 88 осіб.
З них:
Письмово – 16
Усно – 72
З питань:
- розшук рідних:
- зв’язок втрачено внаслідок другої світової війни – 8 чол.;
- зв’язок втрачено з інших обставин – 44 чол.;
- з’ясування стану військових поховань часів другої світової війни за кордоном - 12 чол.;
- інші звернення з розшуку – 24 чол.

Письмові звернення громадян уважно розглядаються, вивчаються, готуються і надаються письмові відповіді по суті викладеного питання з додержанням вимог методичних рекомендацій НК ТЧХ України, а також директивного листа НК №356/1 від 29.03.1999 року.
На особисті і усні звернення громадян надаються вичерпні роз’яснення.